Missie

Onze missie is: "Leer wie je kunt zijn."


Elk kind is uniek, heeft zijn/haar eigen talenten en beperkingen. Het is onze uitdaging kinderen te stimuleren er bij zichzelf uit te halen wat erin zit. Hierbij rekening houdend met de (on)mogelijkheden van elk individu. Deze missie sluit naadloos aan bij Passend Onderwijs. Resultaten zijn uiteraard belangrijk, maar moeten wel in verhouding staan met het haalbare niveau van de leerling. Een hoge schoolscore is mooi, maar belangrijker is de vraag of bij elke leerling die onze school verlaat, uiteindelijk het maximale eruit gehaald is. De Lijster biedt haar leerlingen de ruimte en een warm en veilig nest om te leren en zich verder te ontwikkelen.
 

Onze kernwaarden zijn:

Samenwerken
Zelfstandigheid
Plezier
Spelend leren
Betrokkenheid
 

Samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samen te werken. Wij werken met een stoplicht in de klas, als het stoplicht op oranje staat mogen de leerlingen met elkaar samenwerken en elkaar helpen. Er wordt o.a. met tutor-lezen gewerkt. Ook wordt er regelmatig in duo's of kleine groepjes (in de hal) gewerkt. Om het samenwerken te stimuleren worden coöperatieve werkvormen gebruikt.
 

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid is in onze snelle maatschappij van wezenlijk belang. Je zelf aan kunnen kleden geeft zelfvertrouwen, maar ook zelf een som op kunnen lossen. Bij ons op school werken kinderen zelfstandig bij een rood stoplicht, ze leren om te gaan met uitgestelde aandacht, leren hun werk zelf na te kijken en werken met een planbord en dag- en weektaak. Hierdoor leren ze verantwoorde keuzes te maken.
 

Plezier

Plezier is misschien wel de belangrijkste basis voor leren. Leren moet leuk zijn, dan daagt het uit en motiveert het kinderen. Op De Lijster organiseren we regelmatig leuke activiteiten. Kinderen worden hierbij ook regelmatig betrokken. Hierdoor leren ze uitdagingen aan te gaan. We helpen kinderen hun eigen talenten te ontwikkelen.
 

Spelend leren

Kinderen leren spelenderwijs. Vanuit concrete situaties wordt lesstof aangeboden. Hierbij worden veel concrete en zelfcorrigerende materialen gebruikt. Kinderen mogen kiezen uit een divers aanbod in "hoekenwerk". Daarnaast worden er regelmatig uitstapjes naar het biologisch centrum, een museum of culturele instelling georganiseerd. Computers en ICT ondersteunen de lessen.
 

Betrokkenheid

Betrokkenheid leidt tot betere prestaties. Leerkrachten betrokken bij de kinderen. Leerlingen betrokken bij hun werk, en ouders betrokken bij het werk van hun kinderen. In de klas geven leerkrachten veel individuele aandacht tijdens looprondes door de klas. Kinderen uit verschillende groepen werken soms samen aan een onderwerp of thema. We verzamelen materialen voor de thematafel of vitrines. Diverse ouders zijn zeer betrokken bij school en helpen actief mee aan verschillende activiteiten.