Techniek

Sinds 2008 neemt de Lijster deel aan een traject om techniek en wetenschap een grotere plek te geven in het basisonderwijs. Dat betekent dat we de van nature ontdekkende houding van jonge kinderen proberen te ontwikkelen naar een onderzoekende houding. Hierdoor gaan kinderen zelf op zoek naar oplossingen voor (technische) problemen. Daarnaast wordt een positieve houding ten aanzien van wetenschap en techniek gestimuleerd.
Deze onderzoekende houding wordt gestimuleerd door een breed en uitdagend lesaanbod.
Als onderdeel van dit traject hebben we een uitgebreiden techniekkast met techniekopdrachten aangelegd. Deze opdrachten zijn bedoeld voor alle leerlingen vanaf groep 1 t/m groep 8 en kunnen zelfstandig of in groepjes verwerkt worden.
Vanaf 2017-2018 is Techniek ook onderdeel van het nieuwe schoolconcept; TOTAALonderwijs, waarbij techniekonderwerpen geintergreerd worden in de aangeboden thema's.