Uw kind aanmelden


Wilt u uw kind aanmelden op onze school? U kunt telefonisch contact opnemen met de directeur, mevr  Betty Nederlof. (0342-423968). U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Na dit kennismakingsgesprek ontvangt u een aanmeldingsformulier, wat u thuis kunt invullen. U kunt het formulier ook uitprinten via de link hieronder en ingevuld meenemen naar het kennismakingsgesprek.

Bij de aanmelding dient u zich te legitimeren. De school heeft een bewijs nodig van het burgerservicenummer (voorheen SOFI nr) van uw kind. Dit bewijsstuk mag een kopie van een paspoort of identiteitskaart zijn. Indien u een indicatieverklaring van het consultatiebureau heeft gekregen, vragen wij u om ook hier een kopie van in te leveren bij de aanmelding.

Aanmeldingsformulier OBS De Lijster

Hieronder kunt u het aannamebeleid op stichtings- en schoolniveau downloaden.

Protocol Aannamebeleid EVE

Aannamebeleid OBS De Lijster

Na aanmelding ontvangen 3-jarigen een VIP-pas. Hiermee mogen zij samen met één van hun ouders/ verzorgers de school een bezoek brengen wanneer zij dat willen. Ouders/ verzorgers vragen wij dan ook een intredevragenlijst in te vullen en in te leveren, zodat wij kunnen inspelen op de zorgbehoefte van de leerlingen.
Kort voordat zij vier jaar worden, mogen zij nog een aantal dagdelen komen wennen op school. Dit aantal is vanuit de wet gemaximeerd op een aantal dagdelen en wordt in overleg met de ouders vastgesteld.

Meer informatie kunt u vinden in schoolgids deel 2, blz. 8. De schoolgids kunt u vinden onder het kopje "Over de school".