info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

TIPTOP

TIPTOP voorziening

Met ingang van 1 oktober 2018 is op OBS De Lijster een nieuwe vorm van ondersteuning gestart.
Deze TIPTOP-voorziening wordt gefinancierd door een samenwerking van STEV en het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei.

TIPTOP staat voor:

Tijdelijk Individueel Preventief
Toegevoegd Onderwijs Programma.

Er wordt gewerkt met een wisselende groep kinderen die tijdelijk extra mogen profiteren van uitdagend onderwijs in deze voorziening. Er wordt extra aandacht geven aan rekenen, spelling, lezen, woordenschat, samenwerken, overleggen, leren hoe je goed leert. Maar ook aan sociaal- emotionele vaardigheden en nog veel meer. De doelen waaraan gewerkt wordt komen uit het portfolio in nauw overleg met de leerkracht, de leerling en hun ouders. Soms als extra ondersteuning, soms als extra uitdaging bij kinderen die meer aan kunnen.

Er zal ook aandacht zijn voor het leren leren zelf. Hoe leer je nu iets? En hoe zorg je ervoor dat je het beter kan onthouden? Hoe zorg ik dat mijn werk op tijd af is? Hoe controleer ik of ik de opdracht goed heb uitgevoerd?

De TIPTOP groep is geen aparte klas, maar een voorziening op ons leerplein. De kinderen leren vaardigheden, die ze direct weer kunnen inzetten in hun eigen groep. De behandelde stof en vaardigheden staan ook niet los van de groep, maar sluit daar direct op aan.
Zo hopen we deze kinderen verder te helpen, opdat het leren nog leuker wordt.