info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Communicatie

Hoe communiceren wij met u?

De Lijster werkt met het digitale communicatiesysteem van Parnasys. Berichten op papier worden zoveel mogelijk voorkomen. Het systeem bestaat uit drie onderdelen:

E-mailfunctie

De school kan via deze functie e-mailberichten, documenten en vragenlijsten aan alle ouders/verzorgers versturen. Zij ontvangen deze berichten op het aan school opgegeven e-mailadres. Berichten aan school of leerkrachten kunnen via het betreffende @obs-delijster.nl adres gestuurd worden.

Ouderportaal

Via het Ouderportaal kunnen ouders/verzorgers de gegevens van hun kind(eren) inzien. Alle ouders krijgen inloggegevens voor dit portaal. Op het Ouderportaal kan men ook de jaarkalender inzien. Hier vindt u de link naar het ouderportaal.

Parro-app

Via de Parro-app kunnen leerkrachten korte berichten, een verzoek om hulp, of een herinnering voor een uitje aan de ouders/verzorgers versturen. Deze app kunt u downloaden op uw mobiele telefoon. U krijgt van school een mail met inloggegevens.