info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Wereldburgerschap en STEVig

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde wereldburgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Zo leren we kinderen wie ze kunnen zijn in onze mini-maatschappij.

Bekijk hier het STEV-filmpje over Wereldburgerschap.

Onderdeel van Wereldburgerschap vormen onze lessen van STEViG.

Door STEVIG ontwikkelen leerlingen hun identiteit en leren ze samen te leven met anderen en verschillen te waarderen.

STEViG:

  • draagt bij aan identiteitsontwikkeling van leerlingen
  • leert kinderen kritisch en onafhankelijk denken
  • vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies
  • helpt leerlingen samenleven met anderen
  • versterkt het open karakter van de school voor ouders en leerlingen met verschillende achtergronden

 

Het is voor ouders mogelijk om bij de les te komen kijken, zodat ze een indruk krijgen wat er tijdens de les besproken wordt. Er wordt nadrukkelijk geen voorkeur uitgesproken. De groepsleerkracht is bij de lessen aanwezig.

Het aanbod weerspiegelt de diversiteit in de samenleving: versterken van de kracht van het openbaar onderwijs. De STEVig-lessen worden gegeven door vakleerkrachten vormingsonderwijs en zij spreken uit eigen ervaring. De groepsleerkrachten zijn ook bij de lessen betrokken waardoor de verbinding gemaakt wordt met andere vakgebieden. De gastdocenten worden geleverd door HVO (humanistisch vormingsonderwijs), PVO (Protestants vormingsonderwijs), IVO (Islamitisch vormingsonderwijs) en BVO (Boeddhistisch vormingsonderwijs).

Meer info is na te lezen in de flyer die u hieronder kunt downloaden.

Ook via het filmpje kunt u een indruk krijgen over wat STEVIG inhoudt. Klik hier

Voor ouders bestaat er de wettelijke mogelijkheid om hun kind voor deze lessen af te melden. Hiervoor kunnen ouders contact opnemen met de directie.