info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Wereldburgerschap

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde wereldburgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Zo leren we kinderen wie ze kunnen zijn in onze mini-maatschappij.

Bekijk hier het STEV-filmpje over Wereldburgerschap.