info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Jaarverslag

Welke ontwikkeling maakt de school door?

De doelen uit het schoolplan worden elk jaar geëvalueerd en bijgesteld. In het jaarverslag wordt hier verslag van gedaan. In het jaarplan staan de doelen voor het volgende jaar.

U kunt dit jaarverslag en jaarplan hier bekijken.