info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Externe instanties

Met onze stakeholder onderhouden we een goed relatie.

Via onderstaande links komt u direct bij meer informatie over deze instanties.

Buitenschoolse opvang Dolfijn
Voorschoolse opvang Dolfijn
Peuterspeelzaal Eigenwijs
Centrum voor Jeugd en Gezin
Jeugdgezondheidszorg
Schoolmaatschappelijk werk
Intraverte