info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Externe instanties

Met onze stakeholders onderhouden we een goed relatie.

In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze instanties.

Via onderstaande links komt u direct bij meer informatie over deze instanties.

Vormingsonderwijs (HVO/GVO/IVO)

Buitenschoolse opvang Dolfijn
Voorschoolse opvang Dolfijn
Peuterspeelzaal Eigenwijs
Intraverte

Met onderstaande instanties werken we ook nauw samen.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Jeugdgezondheidszorg
Schoolmaatschappelijk werk
Welzijn Barneveld
Be-active
Bibliotheek Barneveld
Taalhuis Barneveld
Meerwaarde
Johannes Fontanus College