info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Missie en Visie

Onze missie is: “leer wie jij kunt zijn.”

Elk kind is uniek, heeft zijn/haar eigen talenten en beperkingen. Het is onze uitdaging kinderen te stimuleren er bij zichzelf uit te halen wat erin zit. Hierbij rekening houdend met de (on)mogelijkheden van elk individu. Deze missie sluit naadloos aan bij Passend Onderwijs. Resultaten zijn uiteraard belangrijk, maar moeten wel in verhouding staan met het haalbare niveau van de leerling. Een hoge schoolscore is mooi, maar belangrijker is de vraag of bij elke leerling die onze school verlaat, uiteindelijk het maximale eruit gehaald is. De Lijster biedt haar leerlingen de ruimte en een warm en veilig nest om te leren en zich verder te ontwikkelen.

Kernwaarden

Samenwerken
Zelfstandigheid
Plezier
Spelend leren
Geborgenheid

 

Missie en Visie document

Download hier het volledige Missie en Visie document.