info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Medezeggenschapsraad

MR

De inspraak en de medezeggenschap van ouders en leerkrachten is geregeld in de Wet op de Medezeggenschapsraad. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de geledingen gekozen.

De oudergeleding bestaat uit:
Ilhami Celebi – vader van Havvâ, Lèman, Ilhami en Rasul
Susanne de Graaf- Snitselaar – moeder van Alysha
Mandy van den Heuvel – moeder van Mees, Jop en Bram

De lerarengeleding bestaat uit:
Theo Elbers
Juf Monique Noorlander
Juf Margot van den Brink

Hoe kom ik in contact met de MR?

– U kunt alle leden in en bij school aanspreken.
– U kunt ons schriftelijk bereiken op:
O.B.S. De Lijster
t.a.v. Medezeggenschapsraad
Lijsterhof 6
3772 AA Barneveld
– Telefonisch: 0342-423968
– Via e-mail: mr@obs-delijster.nl

Wat wordt er in de MR besproken?

In de vergaderingen van de MR wordt gesproken over alle zaken die betrekking hebben op De Lijster, zoals:
beleidsplannen,
besteding van de gelden,
huisvesting,
vakantierooster,
schoolplan,
schoolgids,
enz.

De directeur heeft met een adviserende stem zitting in de raad. De MR heeft een indirecte relatie met het bevoegd gezag. In onze situatie is dat de bestuurscommissie openbaar onderwijs.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin elke medezeggenschapsraad van de openbare basisscholen is vertegenwoordigd door twee leden (Ilhami Celebi en Meester Theo Elbers), heeft een rechtstreekse relatie met het bestuur.
Over een aantal zaken wordt de MR/GMR in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen aan het bestuur van Stichting Eemvallei Educatief.
De vergaderingen zijn openbaar.