info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Ouderportaal

Parnassys ouderportaal

Ouders/verzorgers krijgen inloggegevens van school om in te loggen op het Ouderportaal.

Op het ouderportaal zijn de gegevens van hun kind(eren) in te zien.
Ook treft u er de jaarkalender aan, met vakantie, studiedag en  activiteiten van de school.

Hier vindt u de link naar het ouderportaal.