info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Overblijven

Een continurooster voor wie dat wil

Wij bieden ouders de mogelijkheid om hun kind (tegen betaling) tijdens de middagpauze op school te laten lunchen onder toezicht van gediplomeerde overblijfmoeders.

De prijzen van het overblijven zijn als volgt:

10 strippenkaart à € 15,00

Deze kaarten kunt u voorafgaande aan het overblijven kopen door het bedrag over te maken op rekeningnummer:
NL12 RABO 015.96.28.083 t.n.v. Reservefonds OBS De Lijster te Barneveld, o.v.v. voor en achternaam van uw kind.

De kaarten blijven in bezit van de overblijfcommissie. Is de kaart vol, dan krijgt uw kind hierover een bericht mee naar huis,
zodat u tijdig weet dat u een nieuwe kaart moet kopen.

Voor ouders die hun kind het hele schooljaar op vaste dagen laten overblijven bestaat de mogelijkheid om aan het begin van het schooljaar
het overblijven ‘af te kopen’:

1 x per week overblijven: 45,00 euro per kind, per jaar
2 x per week overblijven: 90,00 euro per kind, per jaar
3 x per week overblijven: 135,00 euro per kind, per jaar
4 x per week overblijven: 180,00 euro per kind, per jaar

Wij accepteren géén contante betalingen meer.

Voor de jongste kinderen adviseren we u zo mogelijk opvang te regelen bij een vriendje of vriendinnetje,
zodat het kind in de middagpauze toch een tijdje uit de schoolsituatie is.
Verder dient u er rekening mee te houden dat een leerling die zich tijdens het overblijven niet weet te gedragen,
voor korte dan wel langere tijd uitgesloten kan worden van de mogelijkheid tot overblijven.

Indien u vragen heeft, in de loop van het schooljaar wenst in te stappen, of mutaties heeft, kunt u contact opnemen met:
Rianne Berendschot of Denise van de Bunt
tso@obs-delijster.nl
06-47495324