Gymlessen

Hoewel wij de voorkeur geven aan bewegen in de buitenruimte wordt er ook bewegingsonderwijs gegeven in de gymzaal. Groep 1/2 gymt indien het weer niet geschikt is voor een buitenles in de kleutergymzaal. Zij doen daar voornamelijk klim- en klauteroefeningen en andere spelletjes waarbij het fijn is om zo veel mogelijk grip te hebben. Blote voeten zijn dan ook het fijnste. Mocht u dit zelf heel vervelend vinden dan kunt u eventueel heel zachte schoentjes (bv balletschoentjes) meegeven. De kinderen gymmen in hun ondergoed.
Groep 3 t/m 8 gymt in de gymzaal aan de Lijsterhof. Alle groepen hebben twee keer per week les in de gymzaal en duren ongeveer 45 minuten.
De kinderen spelen regelmatig  spelletjes (bv. voetbal) waarbij ze stevige schoenen nodig hebben. Deze groepen hebben dus gymkleren nodig en stevige gymschoenen (geen ballet- of bootschoentjes). Gymkleding wordt steeds op de gymdagen mee naar school genomen en weer mee naar huis. Als de kinderen hun gymkleding vergeten, kunnen ze niet meedoen met de gymles.  Omdat we geen kinderen achter willen laten in een lege klas, zullen zij met een alternatieve opdracht mee naar de gymzaal gaan.
Indien uw kind niet deel kan nemen aan de gymles, kunt u dit middels een briefje melden bij de leerkracht.


De kinderen zullen dit schooljaar gymnastiek hebben op de volgende momenten.
  
Maandagmiddag:
13.00-13:45 groep 6/7
13:45-14:30 groep 7/8
 
Woensdagochtend:
8:30-9:15 groep 6/7
9:15-10:00 groep 2/3
10:00-10:45 groep 4/5
10.45-11.30 groep 7/8
 
Donderdagmiddag:
13:00-13:45 groep 4/5
13:45-14.30 groep 2/3