Sociale Vaardigheden     

Hoe gaat de Lijster om met het aanleren van sociale vaardigheden en het tegengaan van pesten?
Op deze pagina informatie hierover.
Wij werken met de methode "Leefstijl" , aangevuld met de didactiek van “Bertha Verschueren” (methode B). Leefstijl biedt ons team handvatten om aan de hand van thema’s in een doorgaande lijn de sociale vaardigheden aan te bieden. Methode B is een weerbaarheidsprogramma en bestaat uit lessen, die kinderen helpen bij het oefenen te aanzien van houding, uitstraling en stem.

Hieronder in een aantal thema brieven, de inhoud die in de verschillende groepen aan bod komt:

De methode bestaat per groep uit 6 thema’s;                       globaal verdeeld over het hele jaar
Thema 1 De groep dat zijn wij! (over de sfeer in de groep)       september en oktober
Thema 2 Praten en luisteren (over communicatie)                     november en december
Thema 3 Ken je dat gevoel (over gevoelens)                                januari en februari
Thema 4 Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)                     maart en april
Thema 5 Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)       mei  en juni
Thema 6 Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)        juni en juli

De thema's zijn in elke groep hetzelfde, maar het ligt uiteraard aan het niveau van de groep hoe diep het thema wordt uitgewerkt.

Respectvol met elkaar omgaan is iets wat we allemaal willen, of dit nu op school is, thuis of als we buiten omgaan met andere mensen. Leerkrachten op school en ouders thuis hebben de taak om kinderen te leren hoe zij zich respectvol gedragen. Als volwassenen hebben wij hierin een voorbeeldfunctie.
 
Onze school werkt sinds 2013 met een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: Leefstijl. Daarnaast gebruiken we de didactiek van Bertha Verschueren. Het team heeft zich d.m.v. 2 x 2  trainingsdagen geschoold in het lesgeven met deze methodes. Via het Samenwerkingsverband kunnen wij eventueel een beroep doen op een gedragsspecialist. Wij werken ook samen met Intraverte, die op school vaardigheidstrainingen geeft voor individuele leerlingen. Onze Intern begeleidster kan u hierover informeren.
 
Kinderen beginnen al jong met het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. In het onderwijs neemt de belangstelling voor sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden de laatste jaren erg toe. We denken dat onze keuze voor de methode Leefstijl een goede stap is om onze leerlingen bewuster te maken van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze niet op een theoretische  manier maar in de praktijk. Samen met klasgenoten doen de kinderen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van "goed met elkaar omgaan" versterken.
 
Naast deze thema’s is er een onderdeel mediawijsheid, wat behandeld wordt vanaf groep 4/5. Dit wordt in groep 7/8 nog aangevuld met een les (cyber)pesten gegeven door Be-active in Villa 29.
 
De lessen staan wekelijks op het rooster, maar uiteraard zal daar waar nodig ingespeeld worden op actuele situaties.
Van u als ouder verwachten wij uiteraard een betrokken houding. Mocht er iets spelen, neem dan contact op met de leerkracht. Samen zullen we dan zoeken naar een oplossing.