info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Sociale vaardigheden

Met respect voor elkaar

Hoe gaat de Lijster om met het aanleren van sociale vaardigheden en het tegengaan van pesten?
Op deze pagina informatie hierover.
Wij werken met de methode “Leefstijl” , aangevuld met de didactiek van “Bertha Verschueren” (methode B). Leefstijl biedt ons team handvatten om aan de hand van thema’s in een doorgaande lijn de sociale vaardigheden aan te bieden. Methode B is een weerbaarheidsprogramma en bestaat uit lessen, die kinderen helpen bij het oefenen te aanzien van houding, uitstraling en stem.

Hieronder in een aantal thema brieven, de inhoud die in de verschillende groepen aan bod komt:

De methode bestaat per groep uit 6 thema’s; globaal verdeeld over het hele jaar:

  • Thema 1 De groep dat zijn wij! (over de sfeer in de groep)      september en oktober
  • Thema 2 Praten en luisteren (over communicatie)                     november en december
  • Thema 3 Ken je dat gevoel (over gevoelens)                               januari en februari
  • Thema 4 Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)                     maart en april
  • Thema 5 Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)        mei en juni
  • Thema 6 Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)        juni en juli

De thema’s zijn in elke groep hetzelfde, maar het ligt uiteraard aan het niveau van de groep hoe diep het thema wordt uitgewerkt.