info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Vormingsonderwijs

Wij staan open voor elke levensovertuiging

Wij zijn een openbare school en staan open voor iedereen. Dit ongeacht geloof, ras of seksuele voorkeur. Wij bieden de leerlingen vanaf groep 3 de mogelijkheid om elke week, gedurende 45 minuten, vormingsonderwijs te volgen.

Elk jaar kan in maart een keuze gemaakt worden om aan één van deze lessen deel te nemen:

  • Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)
  • Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO)
  • Islamitisch vormingsonderwijs (IVO)

De lessen worden gegeven door docenten van het Dienstencentrum Vormingsonderwijs.

Door de Corona-maatregelen worden de lessen momenteel online gegeven.
Met de docenten is afgesproken dat zij een vlog maken. De beide IVO– en GVO-docenten stemmen het onderwerp op elkaar af. De beide vlogs worden door de hele groep, samen met de eigen leerkracht bekeken en er wordt met elkaar over nagepraat. Een eventuele verwerkings-opdracht zal daar onderdeel van uitmaken.
Een mooie manier om met respect voor elkaars standpunten te werken aan deze lessen wereldburgerschap.

Hieronder de links naar de verschillende vlogs:

Vlog 1: Jozef en Yoesoef

Vlog 2: De droom van de Farao

Vlog 3: Ik wens….

Vlog 4: Dromenspel

Vlog 5a: Hoop deel 1
Vlog 5b: Hoop deel 2

Vlog 6: Hoop en vertrouwen

Vlog 7: Hoop en wens

Vlog 8: Een nieuw begin

Vlog 9: Een nieuw begin deel 2

Vlog 10a: Jona/Yoenoes en de vis deel 1
Vlog 10b: Jona/Yoenoes en de vis deel 2

Vlog 11: Vergeving

Vlog 12: Natuur

Vlog 13a: Natuur deel 2a
Vlog 13b: Natuur deel 2b

Vlog 14a: Natuur deel 3a
Vlog 14b: Natuur deel 3b

Vlog 15a: Verspilling deel 1a
Vlog 15b: verspilling deel 1b

Vlog 16a: eten en drinken deel 1a
Vlog 16b: eten en drinken deel 1b

Vlog 17a: eten en drinken deel 2a
Vlog 17b: eten en drinken deel 2b

Vlog 18a: voedsel deel 1a
Vlog 18b: voedsel deel 1b

Vlog 19a: bewust eten en drinken deel 1a
Vlog 19b: bewust eten en drinken deel 1b