info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Vormingsonderwijs

Project STEVig

Wij zijn een openbare school en staan open voor iedereen. Dit ongeacht geloof, ras of seksuele voorkeur.
Wij bieden de leerlingen vanaf groep 3 elke week, gedurende 45 minuten, vormingsonderwijs in Carrouselvorm aan.

STEVig stimuleert de leerlingen met verhalen, vaardigheden en ideeën om creatief na te denken, hun eigen afwegingen te maken, een eigen mening te formuleren en antwoorden te vinden bij levensvragen. Door STEVig ontwikkelen leerlingen hun identiteit en leren ze samen te leven met anderen en verschillen te waarderen.

De STEVig-lessen worden gegeven door docenten van het Dienstencentrum Vormingsonderwijs

  • Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)
  • Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO)
  • Islamitisch vormingsonderwijs (IVO)
  • Boedistisch vormingsonderwijs (BVO)

Meer informatie vindt u in de flyer hieronder.

Informatie Project STEVig