info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Ziekte

Wat als uw kind ziek is?

Als kinderen door ziekte of andere omstandigheden de lessen niet kunnen volgen geeft u dit vóór schooltijd door. Dit kan mondeling, schriftelijk of telefonisch. U kunt bijvoorbeeld een briefje aan één van uw andere kinderen mee naar school geven, of bellen met 0342-423968.

Wanneer een leerling zonder berichtgeving afwezig is, beschouwen wij dit als ongeoorloofd schoolverzuim. We zullen nog dezelfde dag de ouders benaderen over de reden van de afwezigheid.

Maatregelen ter voorkoming van bestrijding van lesuitval:

De school zal haar uiterste best doen om bij ziekte of verlof van de leerkracht op tijd vervanging te regelen. Als op de eerste dag van afwezigheid van een leerkracht geen vervanging mogelijk is, zullen we intern vervangen of groepen samenvoegen. Als er geen vervanging of samenvoeging van groepen mogelijk is kunnen we een groep vanaf de 2e dag naar huis sturen. Ouders krijgen hiervan schriftelijk bericht. Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 kunnen dan huiswerk meekrijgen. Als uw kind  niet thuis kan blijven vanwege uw verplichtingen elders, dan wordt met u een oplossing gezocht voor opvang.

Het is niet vanzelfsprekend dat de directeur of de intern begeleider de lessen overnemen.