info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Klachten regeling

Helaas heb ik een klacht, wat moet ik nu doen?

Uiteraard streven wij ernaar om met alle ouders/verzorgers een goede verstandhouding, op basis van wederzijds respect te hebben.

Hiervoor is het van belang om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven.
De groepsleerkracht is in eerste instantie het aanspreekpunt, maar u kunt zich indien gewenst uiteraard ook wenden tot de interne begeleider, de directeur, of de contactpersoon van de school.

Op stichtingsniveau is eventueel een vertrouwenspersoon beschikbaar.
In de klachtenregeling, opgesteld door onze stichting Eemvallei Educatief kunt u lezen hoe u moet handelen bij een eventuele klacht.

Meer informatie over het indienen van een klacht.