info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Archief Kleuterkrant

Onderstaande kleuterkranten zijn gemaakt in de periode van Corona. Op deze manier werd ook in de kleutergroep het thuisonderwijs gestimuleerd en ouders geholpen met het lesgeven aan hun jonge kinderen.

Deze kleuterkranten waren zo’n succes, dat ze ook na de corona-periode een vaste plek hebben gekregen in het onderwijs aan onze groepen 1 en 2. De ouderbetrokkenheid wordt hiermee vergroot en ouders krijgen inzicht in welke leerdoelen hun kinderen aangeboden krijgen, beheersen en nog moeten oefenen.