info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

GVO- en IVO-lessen online

Door de Coronamaatregelen zullen de GVO/IVO-lessen voorlopig niet op school zelf plaatsvinden, maar online. Met de docenten is afgesproken dat zij een vlog maken. De beide IVO– en GVO-docenten stemmen het onderwerp op elkaar af. De vlog wordt door de hele groep, samen met de eigen leerkracht bekeken en er wordt met elkaar over nagepraat. Een eventuele verwerkingsopdracht zal daar onderdeel van uitmaken. Een mooie manier om met respect voor elkaars standpunten te werken aan deze lessen wereldburgerschap.

Hieronder de eerste vlog:

Vlog 1: Jozef en Yoesoef

De volgende vlogs zullen worden toegevoegd op de pagina van het Vormingsonderwijs