info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Mad Science

In kleine groepen (‘bubbels’) werd de leerlingen duidelijk gemaakt wat stroom/ elektriciteit/ geleiding/ enz. met het thema te maken hebben. Middels het kijken naar proefjes, waarbij sommige leerlingen mochten assisteren, en luisteren naar de uitleg van de ‘professor’ kregen de leerlingen over natuurkundige zaken, zoals bliksem, veel nieuwe feiten te zien en te horen.
Voor enthousiaste leerlingen bestaat de mogelijkheid om vanaf 8 april zes weken donderdagen na schooltijd zelf ook onder deskundige begeleiding proefjes te gaan doen. Vandaag hebben zij informatie daarover mee naar huis gekregen om zich hiervoor op te geven.