Communicatie

De Lijster werkt met het digitale communicatiesysteem van Parnasys. Berichten op papier worden zoveel mogelijk voorkomen. Het systeem bestaat uit drie onderdelen:

E-mailfunctie
De school kan via deze functie e-mailaberichten, documenten en vragenlijsten aan alle ouders/verzorgers versturen. Zij ontvangen deze berichten op het aan school opgegeven e-mailadres. Berichten aan school of leerkrachten kunnen via het betreffende  @obs-delijster.nl adres.

Ouderportaal
Via het Ouderportaal kunnen ouders/verzorgers de gegevens van hun kind(eren) inzien. Alle ouders krijgen inloggegevens voor dit portaal. Op het Ouderportaal kan men ook de jaarkalender inzien.

Parro-app
Via de Parro-app kunnen leerkrachten korte berichten, een verzoek om hulp, of een herinnering voor een uitje aan de ouders/verzorgers versturen. Deze app wordt na de herfstvakantie 2018 actief.