info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Vacature groep 1/2

Omschrijving van de school
OBS De Lijster een openbare school in het centrum van Barneveld. Wij werken thematisch en kinderen kunnen hun leerstof verwerken op individueel niveau. Lezen,  woordenschatuitbreiding en leren leren zijn speerpunten voor onze leerlingen met diverse multiculturele achtergronden. 

Wij hebben een gezellig, professioneel team, wat hard werkt, goed voor elkaar zorgt en elkaar helpt waar nodig. 

Leerlingen
De school heeft rond de 110 leerlingen, verdeeld over 6 stamgroepen. Wij werken thematisch met de methode Alles in 1, waarbij veel vakken worden geïntegreerd in het lesaanbod. Wij werken met het Directe Instructiemodel, hebben portfolio’s en maken leerdoelen zoveel mogelijk zichtbaar in de groep. Gepersonaliseerd leren, dynamische instructie en groepsdoorbroken werken is in ontwikkeling. 

Functie vereisten
We zijn op zoek naar een ervaren leerkracht, die onze doelgroep kent en op zoek is naar een uitdaging. 
Kwaliteiten die wij zoeken in een leerkracht: 

  • een teamplayer zijn 
  • goed kunnen differentiëren 
  • een helder klassenmanagement kunnen voeren 
  • empathisch zijn  
  • een goed inlevingsvermogen hebben 
  • stevig in je schoenen staan 
  • relativeringsvermogen en humor hebben 

Ingangsdatum vacature en werkdagen
Het gaat hierbij om een betrekking met een werktijdfactor van 0,5125 in groep 1/2B. Uitbreiding met invalwerkzaamheden binnen de school en Stichting is bespreekbaar.
De vacature gaat in per 01-08-2024. De werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

De groep
Groep 1/2B start met rond de 15 leerlingen. In de loop van het jaar zullen nog nieuwe leerlingen instromen. Er is op een aantal momenten per week ondersteuning van een onderwijsassistent. Affiniteit met onze doelgroep is een must, ervaring met thematisch werken bij kleuters, bekend zijn met LOGO3000 en kennis van omgaan met gedragsproblematiek een pre. Leerkrachten die de Arabische Taal beheersen worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Algemene informatie
De sluitingsdatum voor deze vacature is 21 april 2024.
Met kandidaten zal een sollicitatiegesprek worden gevoerd. 
Kandidaten lopen een dag mee in de kleutergroep, met de groepsleerkracht, waarbij zij een korte activiteit begeleiden.
Er zullen referenties ingewonnen worden.
Je kunt voor eventuele vragen contact opnemen met Betty Nederlof, directeur van de school. Via 0342-423968 of via de mail: directie@obs-delijster.nl