info@obs-delijster.nl 0342 - 423 968

Passend Onderwijs

Onze school en passend Onderwijs

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Meer informatie over Passend Onderwijs is te vinden op onderstaande pagina.